لوگوی سورمه ای آمارفکت

درسته؛ اما | تعدادد طلاق در شهر و روستا

تعداد طلاق در شهر و روستا
اینفوگرافی تعداد طلاق در شهر و روستا

درسته تعداد طلاق در شهر 13 برابر روستاست اما در صورتیکه میزان جمعیت شهری و روستایی را در نظر بگیریم، تعداد طلاق ثبت شده در شهرها 4 برابر تعداد طلاق‌های به ثبت رسیده در روستاهاست.