لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار ده سینمای برتر ایران از نظر کارایی (سال 1402)

آمار ده سینمای برتر ایران از نظر کارایی در سال 1402 که در سالنامه سازمان سینمایی کشور که زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است منتشر شده است نشان می‌دهد، پردیس سینمایی شیراز مال بیشترین کارایی را دارد.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دست آورده است؛ آمار ده سینمای برتر ایران از نظر کارایی حاکی از آن است که پردیس سینمایی شیراز مال در استان شیراز، از بین سینماهای ایران بیشترین کارایی را در سال 1402 داشته است.
این سینما با امتیاز کارایی 1115 بیشترین امتیاز کارایی را بین سینما های ایران داشته است.

سینما ساویز کرج با امتیاز 578 دهمین سینما از نظر کارایی بوده است.

کارایی یعنی نسبت تعداد صندلی به تعداد تماشاگر.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ تئاتر و سینما کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد تماشاگران سینماهای ایران به تفکیک استان (سال 1402)

آمار تعداد تماشاگران سینماهای پر تماشاگر ایران (سال 1402)

آمار پر فروش‌ترین سینماهای ایران (سال 1402)

آمار متوسط قیمت بلیط سینما در ایران به تفکیک استان (سال 1402)

نمای کلی آمار

بازه آماری

1402

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط