لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد تماشاگران سینماهای ایران به تفکیک استان (سال 1402)

آمار تعداد تماشاگران سینماهای ایران به تفکیک استان در سال 1402 که در سالنامه سازمان سینمایی کشور که زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است منتشر شده است نشان می‌دهد، استان تهران بیشترین تعداد تماشاگر را در بین سینماهای ایران دارد.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آماری که آمارفکت از وبسایت آماری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دست آورده است؛ آمار تعداد تماشاگران سینماهای ایران به تفکیک استان حاکی از آن است که استان تهران با داشتن 11,223,445 تماشاگر بیشترین تعداد سینما را در بین استان‌های ایران دارد. خراسان رضوی با تعداد 3,497,893 تماشاگر دومین استانی است که بیشترین تعداد تماشاگران سینما را داشته است.

استان‌ ایلام با داشتن 11,734 تماشاگر کمترین تعداد تماشاگر سینما را در بین استان‌های ایران دارد.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ تئاتر و سینما کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار کشور هایی با بیشترین میزان مطالعه

آمار سرانه مطاله و موضوعات مورد مطالعه ایرانیان

نمای کلی آمار

بازه آماری

1402

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط