لوگوی سورمه ای آمارفکت

میزان مشارکت مردم در ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران

آمار میزان مشارکت مردم در ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران نشان می‌دهد که میزان مشارکت در دوره‌های مختلف مجلس با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است.
طبق این آمار، بیشترین مشارکت مربوط به دوره پنجم با 71 درصد و کمترین مشارکت مربوط به دوره یازدهم با حدود 42 درصد مشارکت بوده است.

بر اساس آماری که آمارفکت از سایت خبرگزاری ایرنا به دست آورده است؛ در اولین دوره مجلس که انتظار می رفت به دلیل شور و هیجانی که معمولا در اوائل هر انقلابی وجود دارد، شاهد بیشترین مشارکت باشیم؛ نزدیک به 52 درصد افراد در انتخابات مشارکت داشته‌اند.
بعد از مجلس پنجم، مجلس ششم، مجلس دوم و مجلس نهم به ترتیب بیشترین مشارکت‌ها را داشته‌اند. کمترین مشارکت نیز بعد از مجلس یازدهم، به ترتیب به مجلس هفتم و اول تعلق دارد.

آمار امروز آمار فکت نشان می‌دهد که معمولا صعود و نزول میزان مشارکت در پی هم آمده است و این تناوب تاکنون ادامه داشته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه‌ی سیاست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران

آمار سهم کرسی زنان در مجلس شورای اسلامی ایران

آمار تعداد افراد شرکت‌کننده و واجد شرایط رای دادن در انتخابات مجلس ایران

برای خواندن مقاله آزادی و اثرات آن را بشناسید | ایران چقدر آزادی دارد؟ کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1358 تا 1398

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط