لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد تماشاگران سینماهای پر تماشاگر ایران (سال 1402)

آمار تعداد تماشاگران سینماهای پر تماشاگر در سال 1402 که در سالنامه سازمان سینمایی کشور که زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است منتشر شده است نشان می‌دهد، پردیس سینمایی کوروش استان تهران، بیشترین تعداد تماشاگر را در بین سینما های کشور در سال 1402 داشته است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آماری که آمارفکت از وبسایت آماری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دست آورده است؛ آمار تعداد تماشاگران سینماهای پر تماشاگر ایران در سال 1402 حاکی از آن است که پردیس سینمایی کوروش در استان تهران با 1,652,658 نفر تماشاگر در سال 1402، پر تماشاگر ترین سینما در ایران بوده است.

دومین سینما پر تماشاگر ایران، پردیس سینمایی ایران مال در تهران است که در طول سال 1402، 1,064,679 نفر تماشاگر داشته است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ تئاتر و سینما کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار کشور هایی با بیشترین میزان مطالعه

آمار سرانه مطاله و موضوعات مورد مطالعه ایرانیان

نمای کلی آمار

بازه آماری

1402

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط