لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار سهم تولید انرژی‌های تجدیدپذیر(بیوماس جامد و بیوگاز) در ایران

آمار سهم تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، نشانگر درصد بسیار پایین تولید بیوماس جامد و بیوگاز که از انرژی‌های تجدیدپذیر هستند در سال‌های ابتدایی این آمار است که با گذشت زمان تا سال‌های پایانی ثبت شده شرایط بهتری فراهم شده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت مرکز آمار ایران به دست آورده است؛ به طور کلی میزان سهم تولید انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یافته و از 0.02 درصد در سال 1380 به 0.28 درصد در سال 1396 رسیده است اما این مقدار بیشترین میزان در این آمار نبوده و بیشترین سهم تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران در سال 1384 با مقدار 0.53 درصد بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی  محیط زیست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار سرانه مصرف انرژی تجدیدپذیر در ایران

آمار میزان مصرف انرژی تجدیدپذیر در ایران

آمار تولید برق از انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

برای خواندن مقاله مزایای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1380 تا 1396

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط