لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار میزان مصرف انرژی تجدیدپذیر در ایران

آمار مصرف انرژی تجدید پذیر در ایران نشان می‌دهد که هیچ‌وقت مصرف این انرژی در ایران بیشتر از یک و نیم درصد نبوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

با توجه به آماری که آمارفکت از وبسایت بانک جهانی به دست آورده است؛ بیشتر کشورهای همسایه ایران تولید و مصرف بسیار بیشتری از انرژی‌های تجدید پذیر نسبت به ایران دارند.می‌توان گفت که بیشترین میزان انرژی تجدید پذیر در ایران مربوط به سال 1372 می‌شود که در این سال 1.5 درصد از کل انرژی‌های مصرفی از انرژی‌های تجدید پذیر بوده است

آمار میزان مصرف انرژی تجدید پذیر در ایران که از سال 1369 تا 1398 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد در سال 1369 میزان مصرف انرژی تجدیدپذیر در کشور حدود 1.2 درصد از کل انرژی مصرفی بوده است

برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه‌ی انرژی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار راکتورهای هسته ای در حال ساخت در کشورهای مختلف

آمار مصرف برق در ایران و جهان

آمار تولید برق ایران و جهان

آمار تولید برق از انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

آمار دسترسی روستاییان به برق

برای خواندن مقاله آمار مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1369 تا 1398

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط