لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تولید برق از انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

آمار رسمی از منابع تولید برق در ایران حکایت از ناچیز بودن سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق دارد.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ آمار رسمی تولید برق در ایران نشان می‌دهد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، باد و… بیشتر از سهم تولید برق از انرژی هسته‌ای بوده است. در سال 1988 بیش از 17.5 درصد از برق تولید شده در ایران از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شده است.

در حالی که بهره برداری از انرژی هسته‌ای برای تولید برق از سال 2011 با میزان 0.044 درصد از تولید کل برق ایران بوده است. در این سال 5.3 درصد از برق ایران را انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کرده‌اند. در سال 2020، میزان 1.9 درصد از کل برق تولید شده را انرژی هسته‌ای و 9.4 درصد از کل برق تولید شده را انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کرده‌ است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی انرژی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار دسترسی به برق در مناطق مختلف در ایران

آمار تغییرات سهم مصرف فرآورده‌های انرژی‌زا

آمار دسترسی روستاییان به برق

آمار مصرف انرژی تجدیدپذیر در ایران

آمار تولید برق ایران و جهان

آمار دسترسی به برق در ایران

آمار صادرات برق ایران

برای مطالعه مقاله آمار تولید و مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1985 تا 2020

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط