لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار دموکراسی مشارکتی در ایران

آمار دموکراسی مشارکتی در ایران، نشان می‌دهد که تا چه میزان حقوق رای، آزادی و انتخابات عادلانه، آزادی تشکل و بیان و همچنین میزان مشارکت شهروندان در حکومت‌های منطقه‌ای و محلی، سازمان‌های جامعه مدنی، و دموکراسی مستقیم در ایران رعایت شده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ دموکراسی مشارکتی در ایران بیش از یک قرن است که وجود دارد و میزان آن در طی سال‌های 1900 تا 2021 از امتیاز 0.01 به امتیاز 0.06 رسیده است. بیشترین امتیاز تعلق گرفته به ایران در این ارزیابی مربوط به سال 2000 با 0.1 امتیاز خواهد بود.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی سیاست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار میزان رای گیری مستقیم مردمی در ایران

آمار امتیاز آزادانه و عادلانه بودن انتخابات در ایران

آمار توزیع دموکراسی انتخاباتی برحسب جمعیت در ایران

برای خواندن مقاله ایران چقدر آزادی دارد؟ کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1900 تا 2021

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط