لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار توزیع دموکراسی انتخاباتی برحسب جمعیت در ایران

آمار توزیع دموکراسی انتخاباتی برحسب جمعیت در ایران، نشان می‌دهد که میزان دموکراسی سیستم حکومتی در ایران چقدر بوده است که در آن مردم کشور به گروهی از رهبران سیاسی حق حکومت را از طریق انتخابات دوره‌ای اعطا می‌کنند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ در طی سال‌های 1900 تا 2021 میزان توزیع دموکراسی انتخاباتی برحسب جمعیت در ایران با وجود افت و خیز‌های اتفاق افتاده در روند به طور کلی افزایش یافته و از 0.03 به 0.18 رسیده است که بیانگر گسترش میزان دموکراسی در ایران است. بیشترین میزان توزیع دموکراسی انتخاباتی برحسب جمعیت در ایران 0.24 در سال 2000 بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی سیاست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار امتیاز آزادانه و عادلانه بودن انتخابات در ایران

آمار میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران

برای خواندن مقاله ایران چقدر آزادی دارد؟ کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1900 تا 2021

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط