لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار امتیاز آزادانه و عادلانه بودن انتخابات در ایران

آمار میزان آزادانه و عادلانه بودن انتخابات در ایران نشان می‌دهد بیشترین میزان برخورداری انتخابات از آزادی و عدالت به سال 2007 تعلق داشته است.

این آمار بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی و امتیازدهی توسط شاخص تحول برتلزمن (2022) تعیین شده است. این شاخص از امتیاز 1 تا 10 مشخص شده است. هر چقدر این شاخص بالاتر باشد یعنی انتخابات رایگان‌تر و منصفانه‌تر است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ آمار میزان آزادانه و عادلانه بودن انتخابات در ایران از سال 2005 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس آمار موجود بالاترین میزان امتیاز انتخابات در ایران امتیاز 5 بوده است که به سال 2007 مربوط بوده است.

براید کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ انتخابات کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران

آمار مشارکت در انتخابات مجلس ایران

آمار مشارکت سیاسی مردم در ایران

برای خواندن مقاله آزادی و اثرات آن را بشناسید | ایران چقدر آزادی دارد؟ کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2005 تا 2021

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط