لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار میزان رای گیری مستقیم مردمی در ایران

آمار میزان رای گیری مستقیم مردمی در ایران، نشان می‌دهد که در طی سال‌های 1952 تا 2021 چه میزانی از شهروندان در ایران توانسته‌اند خودشان به راحتی در مورد موضوعات خاص در طرح‌های مردمی، همه پرسی، و نظرسنجی تصمیم گیرنده بوده و رای دهند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ میزان رای گیری مستقیم مردمی در ایران در طی سال‌های 1963 تا 1979 افزایش یافته و از 0.1 به 0.21 رسیده است اما در بازه زمانی 32 ساله‌ی اخیر که از سال 1989 آغاز و تا سال 2021 ادامه داشته است میزان رای گیری مستقیم مردمی در کشور همواره کاهش یافته به طوری که از 0.22 به میزان بسیار ناچیز 0.03 رسیده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی سیاست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار امتیاز آزادانه و عادلانه بودن انتخابات در ایران

آمار میزان مشارکت سیاسی در ایران

برای خواندن مقاله ایران چقدر آزادی دارد؟ کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1952 تا 2021

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط