لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار میزان سرمایه مجوزهای تأسیس صادر شده برای استخراج کانه‌های فلزی سال 1400

آمار میزان سرمایه مجوزهای تأسیس صادر شده برای استخراج کانه‌های فلزی در دو سال 1399 و 1400 که از سالنامه وزارت صنعت، معدن، تجارت به دست آمده است نشان می دهد، میزان سرمایه در سال 1400 بیشتر از سال 1399 بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری وزارت صمت به دست آورده است؛ آمار میزان سرمایه مجوزهای تأسیس صادر شده برای استخراج کانه‌های فلزی حاکی از آن است که میزان سرمایه در سال 1399 به 137229.9 هزار میلیارد ریال بوده است.

طبق اعلام وزارت صمت در سال 1399، پیش‌بینی شده است در سال 1400 میزان سرمایه به 345044.1 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کند.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی اقتصاد کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد پروانه‌های صادر شده برای بهره برداری از معادن در سال 1400

آمار تعداد پروانه‌های صنفی بخش اصناف (سال 1400)

آمار مقایسه تعداد پروانه بهره‌برداری و جواز تأسیس در بخش صنعت (سال 1400)

نمای کلی آمار

بازه آماری

1399 تا 1400

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط