لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد پروانه‌های صادر شده برای بهره برداری از معادن در سال 1400

آمار تعداد پروانه‌های صادر شده برای بهره برداری از معادن در دو سال 1399 و 1400 که از سالنامه وزارت صنعت، معدن، تجارت به دست آمده است نشان می دهد، تعداد پروانه های صادر شده برای بهره برداری از معادن در سال 1400 کاهش داشته است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری وزارت صمت به دست آورده است؛ آمار تعداد پروانه‌های صادر شده برای بهره برداری از معادن حاکی از آن است که در سال 1400 تعداد پروانه های صادر شده برای بهره برداری از معادن کاهش داشته است.

در سال 1399 تعداد 5570 پروانه بهره برداری از معادن صادر شده است. طبق اطلاعات به دست آمده پروانه بهره برداری هر سال باید تمدید بشود. به این منظور در سال 1400 تعداد 999 مجوز برای بهره برداری از معادن تمدید نشده است و تعداد مجوزهای صادر شده به 4571 مجوز کاهش پیدا کرده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی اقتصاد کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار نرخ تورم در ایران

آمار متوسط‌ درآمد سالانه‌ ‌يک ‌خانواده شهری در ایران

آمار شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)

نمای کلی آمار

بازه آماری

1399 تا 1400

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط