لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد پروانه‌های صنفی بخش اصناف (سال 1400)

آمار تعداد پروانه‌های صنفی بخش اصناف در دو سال 1399 و 1400 که از سالنامه وزارت صنعت، معدن، تجارت به دست آمده است نشان می‌دهد، تعداد پروانه های صنفی بخش اصناف در سال 1399 بیشتر از سال 1400 بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید. طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری وزارت صمت به دست آورده است؛ آمار تعداد پروانه‌های صنفی بخش اصناف حاکی از آن است که تعداد پروانه‌های صنفی بخش اصناف در سال 1399 تعداد 665617 پروانه صنفی بوده که در سال 1400 این تعداد به 592821 پروانه صنفی رسیده است.

پروانه صنفی: پروانه صنفی یک سند قانونی است که به دارنده آن اجازه می دهد که در یک صنف خاص فعالیت کند.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی اقتصاد کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار نرخ تورم در ایران

آمار متوسط‌ درآمد سالانه‌ ‌يک ‌خانواده شهری در ایران

نمای کلی آمار

بازه آماری

1399 تا 1400

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط