لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی به تفکیک وضعیت تأهل در استان تهران

آمار تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان تهران به تفکیک وضعیت تأهل که در سال1401 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد اکثریت زنان سرپرست خانوار این استان زنان بدون همسر به دلیل طلاق هستند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری کمیته امداد امام خمینی به دست آورده است؛ آمار تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان تهران به تفکیک وضعیت تأهل در ایران نشان می‌دهد، در مجموع تعداد 62,007 زن سرپرست خانوار در استان تهران وجود دارد که از این میان تعداد 26,318 زن از همسرانشان طلاق گرفته‌اند. بر اساس این آمار تعدا 23,586 زن سرپرست خانوار همسرانشان را به دلیل فوت از دست داده‌اند و تعداد 6,271 نفر ازدواج نکرده‌اند.

طبق آمار موجود در سال 1401 کمترین جمعیت زنان سرپرست خانوار استان تهران را زنان دارای همسر، با تعداد 5,832 نفر تشکیل داده‌اند.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی به تفکیک وضعیت تأهل در ایران

آمار تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی به تفکیک گروه سنی

آمار سهم خانوارهای ایرانی دارای سرپرست زن

برای خواندن مقاله اشتغال‌زایی و چالش‌های آن کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط