لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار سهم خانوارهای ایرانی دارای سرپرست زن

آمار رسمی از خانوارهای ایرانی که سرپرست خانوار آن ها زن است نشان دهده افزایش خانوارهایی است که سرپرست خانوار آن ها زن بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری united nations به دست آورده است؛ آمار خانوارهای ایرانی که دارای سرپرست خانوار زن بوده‌اند اولین بار در سال 1996 به ثبت رسیده است. در این سال 8.37 درصد از خانوارهای ایرانی دارای سرپرست زن بوده‌اند. آخرین سال ثبت این آمار در سال 2016 بوده است و بر اساس آمارهای موجود در این سال 12.69 درصد خانوارهای ایرانی زن سرپرست بوده‌اند.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ جمعیت, کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار اشتغال مردان در مقایسه با زنان در بخش صنعت در ایران

آمار نرخ بیکاری زنان در مقایسه با مردان در ایران

آمار اشتغال مردان در مقایسه با زنان در بخش خدمات در ایران

برای خواندن مقاله آمار ایران در زمینه‌های مهم | بررسی اثر اقتصاد در جامعه از ازدواج تا جمعیت کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1996 تا 2016

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط