لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد مردم مناطق روستایی که به امکانات بهداشتی بهبود یافته دسترسی ندارند در ایران

آمار تعداد مردم مناطق روستایی که به امکانات بهداشتی بهبود یافته دسترسی ندارند در ایران، نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته ایران جمعیت زیادی در مناطق روستایی به امکانات بهداشتی بهبود یافته دسترسی نداشته‌اند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ تعداد افرادی که در سال 1990 در مناطق روستایی ایران از امکانات بهداشتی بهبود یافته بهره نمی‌بردند، از بیش از 9 میلیون نفر به حدود 3 میلیون نفر در سال 2015 رسیده است که بیانگر پیشرفت در زمینه بهداشت و گسترش امکانات بهداشتی بهبود یافته در ایران و بهره‌مندی جمعیت بیشتری از روستاییان است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی بهداشت و درمان کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار سهم جمعیت شهری دارای حداقل خدمات بهداشتی در ایران

آمار جمعیتی که به خدمات بهداشتی بهبودیافته دسترسی ندارند

برای خواندن مقاله دو قرن درگیری با طاعون و نصف شدن جمعیت کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1990 تا 2015

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط