لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد صندلی‌های سینما به تفکیک استان (سال 1402)

آمار تعداد صندلی‌های سینما به تفکیک استان در سال 1402 که در سالنامه سازمان سینمایی کشور که زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است منتشر شده است نشان می‌دهد، استان تهران بیشترین تعداد صندلی سینما را دارد.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دست آورده است؛ آمار تعداد صندلی‌های سینما به تفکیک استان حاکی از آن است که استان تهران با 48,225 صندلی سینما در سال 1402 بیشترین تعداد صندلی را در ایران داشته است.

بعد از استان تهران، استان اصفهان بیشترین تعداد صندلی سینما را داشته است. این استان در سال 1402 تعداد 10,566 صندلی سینما داشته است.


استان ایلام در سال 1402، تنها 334 صندلی سینما داشته است که کمترین تعداد صندلی سینما در بین استان‌های کشور بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ تئاتر و سینما کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد تماشاگران سینماهای ایران به تفکیک استان (سال 1402)

آمار تعداد تماشاگران سینماهای پر تماشاگر ایران (سال 1402)

آمار پر فروش‌ترین سینماهای ایران (سال 1402)

آمار متوسط قیمت بلیط سینما در ایران به تفکیک استان (سال 1402)

نمای کلی آمار

بازه آماری

1402

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط