لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار میزان فروش سینماهای ایران به تفکیک استان (سال 1402)

آمار میزان فروش سینماهای ایران به تفکیک استان در سال 1402 که در سالنامه سازمان سینمایی کشور که زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است منتشر شده است نشان می‌دهد، استان تهران بیشترین میزان فروش را در بین استان‌های ایران دارد

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آماری که آمارفکت از وبسایت آماری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دست آورده است؛ آمار میزان فروش سینماهای ایران به تفکیک استان حاکی از آن است که استان تهران با 5,379 میلیارد ریال بیشترین فروش سینما را در بین استان‌های ایران دارد.

کمترین میزان فروش سینما را بین استان‎‌های ایران، استان ایلام دارد. این استان در سال 1402، میزان 3,141,275,000 ریال فروش داشته است. استان ایلام همچنین کمترین تعداد سینما را بین استان‌های ایران داشته است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ تئاتر و سینما کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد تماشاگران سینماهای ایران به تفکیک استان (سال 1402)

آمار تعداد تماشاگران سینماهای پر تماشاگر ایران (سال 1402)

آمار پر فروش‌ترین سینماهای ایران (سال 1402)

آمار متوسط قیمت بلیط سینما در ایران به تفکیک استان (سال 1402)

نمای کلی آمار

بازه آماری

1402

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط