لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار سهم زنان و مردان مسن بالای 60 سال که در مناطق شهری ایران زندگی می‌کنند

آمار سهم زنان و مردان مسن بالای 60 سال که در مناطق شهری ایران زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد که در سال 2015 میزان افراد مسن بالای 60 سال مناطق شهری ایران در هر بازه سنی و به تفکیک جنسیت چند درصد بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری WHO به دست آورده است؛ در سال 2015 میزان سهم زنان مسنی که دارای سنی بین 60 تا 70 سال بوده و در مناطق شهری ایران زندگی می‌کردند بیشتر از مردان مناطق شهری در این بازه سنی بوده است و در مقابل در بازه سنی بالای 70 سال سهم مردان شهر نشین ایران با این سنین بیشتر از زنانی که دارای این شرایط هستند ثبت شده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار سهم جمعیت 80 ساله یا بیشتر در ایران

آمار درصد زنان و مردان مسن 65 تا 69 سال که در مناطق شهری ایران زندگی می‌کنند

آمار درصد زنان و مردان مسن 75 تا 79 سال که در مناطق شهری ایران زندگی می‌کنند

برای خواندن مقاله آمار امید به زندگی در ایران  کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2015

تاریخ بروزرسانی

منبع

WHO

آمارهای مرتبط