لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار درصد افراد مسن 75 تا 79 سال که در مناطق روستایی و شهری ایران زندگی می‌کنند

آمار درصد افراد مسن 75 تا 79 سال که در مناطق روستایی و شهری ایران زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد که در طی سال‌های 1980 تا 2015 چند درصد افراد مسن در میان جمعیت ایران که در مناطق روستایی و شهری زندگی می‌کنند دارای سن 75 تا 79 سال هستند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری WHO به دست آورده است؛ از سال 1980 تا 2015 میزان درصد افراد مسن 75 تا 79 سال که در مناطق شهری ایران زندگی می‌کنند افزایش یافته و از 57.84 درصد در سال 1980 به 67.16 درصد در سال 2015 رسیده است همچنین در مقابل میزان درصد افراد مسن 75 تا 79 سال که در مناطق روستایی ایران زندگی می‌کنند کاهش یافته و از 42.16 درصد در سال 1980 به 32.84 در سال 2015 رسیده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار جمعیت کهنسالان در ایران از سال ۱۹۵۰ تا ۲۱۰۰

آمار نسبت سنی جمعیت در ایران (سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰)

آمار جمعیت به تفکیک رده سنی در ایران

برای خواندن مقاله آمار امید به زندگی در ایران  کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1980 تا 2015

تاریخ بروزرسانی

منبع

WHO

آمارهای مرتبط