لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار درصد زنان و مردان مسن 75 تا 79 سال که در مناطق شهری ایران زندگی می‌کنند

آمار درصد زنان و مردان مسن 75 تا 79 سال که در مناطق شهری ایران زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد که در طی سال‌های 1980 تا 2015 چند درصد افراد مسن در میان جمعیت ایران که در مناطق شهری زندگی می‌کنند به تفکیک جنسیت دارای سن 75 تا 79 سال هستند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری WHO به دست آورده است؛ به طور کلی از سال 1980 تا 2015 میزان درصد زنان و مردان مسن دارای سن 75 تا 79 سال که در مناطق شهری ایران زندگی می‌کنند افزایش یافته به طوریکه میزان زنان 75 تا 79 ساله از 60.15 درصد در سال 1980 به 68.71 درصد در سال 2015 رسیده و میزان مردان 75 تا 79 ساله از 55.2 درصد در سال 1980 به 65.61 درصد در سال 2015 رسیده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار جمعیت به تفکیک رده سنی در ایران

آمار جمعیت کهنسالان در ایران از سال ۱۹۵۰ تا ۲۱۰۰

برای خواندن مقاله آمار امید به زندگی در ایران  کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1980 تا 2015

تاریخ بروزرسانی

منبع

WHO

آمارهای مرتبط