لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار میزان توزیع دموکراسی در ایران

آمار میزان توزیع دموکراسی در ایران، نشان می‌دهد که در حدود 2 قرن اخیر در ایران انتخابات آزاد، چند حزبی و رقابتی تا چه اندازه مدیر اجرایی را انتخاب می‌کند و تا چه اندازه این دموکراسی در جامعه توزیع شده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ توزیع دموکراسی از 0 تا 20 براساس میزان دموکراسی متغیر است و هر چه امتیاز کشور در این ارزیابی بیشتر باشد آن کشور دموکراسی‌تر است. بیشترین امتیاز کسب شده توسط ایران در این شاخص 14 بوده که مربوط به سال‌های 1946 تا 1952 می‌شود. همچنین در حدودا 100 سال ابتدایی این آمار امتیاز ایران در این شاخص صفر بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی سیاست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار میزان مشارکت در انتخابات مجلس ایران

آمار امتیاز آزادانه و عادلانه بودن انتخابات در ایران

آمار توزیع دموکراسی انتخاباتی برحسب جمعیت در ایران

برای خواندن مقاله ایران چقدر آزادی دارد؟ کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1800 تا 2018

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط