لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار ضایعات پلاستیکی منتشر شده به اقیانوس در جهان

آمار ضایعات پلاستیکی منتشر شده به اقیانوس در جهان، نشان می‌دهد که در سال 2019 میزان زباله‌های پلاستیکی هر کشور در سراسر جهان که به درستی مدیریت نشده و به اقیانوس‌ها منتشر شده است چند تن متریک در سال بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ کشور‌های بسیاری دارای مدیریت نادرست در زمینه ضایعات پلاستیکی بوده و زباله‌های پلاستیکی خود را به اقیانوس‌ها منتشر کرده‌اند. بیشترین میزان در سال 2019 مربوط به آسیا، فیلیپین و هند بوده است که به ترتیب بیش از 793 هزار، 356 هزار و 126 هزار تن متریک در سال ضایعات پلاستیکی منتشر شده به اقیانوس داشته‌اند.

این آمار نشان می دهد میزان زباله‌های پلاستیکی انتشار یافته به اقیانوس توسط ایران 928 تن بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی  محیط زیست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار میزان مدیریت نادرست زباله‌های پلاستیکی در جهان

آمار سهم زباله‌های پلاستیکی مدیریت نشده در جهان

آمار سرانه زباله‌های پلاستیکی منتشر شده به اقیانوس‌ها در جهان

برای خواندن مقاله مزایای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2019

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط