لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار فرهنگ دموکراتیک در ایران

آمار فرهنگ دموکراتیک در ایران، نشان می‌دهد که در بازه زمانی سال‌های 2006 تا 2021 شهروندان در ایران تا چه اندازه دموکراسی را بر سایر نظام‌های سیاسی ترجیح داده‌اند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ میزان امتیازبندی فرهنگ دموکراتیک در این ارزیابی بین 0 تا 10 برحسب قوی‌ترین اولویت دموکراسی متغیر است. در طی سال‌های 2006 تا 2021 امتیاز تعلق گرفته به ایران برای دارا بودن فرهنگ دموکراتیک کاهش چشمگیری داشته به طوری که از 5.63 امتیاز به 1.88 امتیاز رسیده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی سیاست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار توزیع دموکراسی انتخاباتی برحسب جمعیت در ایران

آمار میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران

آمار میزان رای گیری مستقیم مردمی در ایران

برای خواندن مقاله ایران چقدر آزادی دارد؟ کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2006 تا 2021

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط