لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد مجوزهای اشتغال صادر شده برای وسایل نقلیه موتوری سال 1400

آمار تعداد مجوزهای اشتغال صادر شده برای وسایل نقلیه موتوری در دو سال 1399 و 1400 که از سالنامه وزارت صنعت، معدن، تجارت به دست آمده است نشان می‌دهد، تعداد مجوزهای اشتغال صادر شده در سال 1400 کاهش داشته است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری وزارت صمت به دست آورده است؛ آمار تعداد مجوزهای اشتغال صادر شده برای وسایل نقلیه موتوری حاکی از آن است که در سال 1400 تعداد مجوز های اشتغال کاهش داشته است.

مجوز اشتغال هر سال باید تمدید بشود، در سال 1399، 759 فقره مجوز اشتغال برای وسایل نقلیه موتوری صادر شده است و در سال 1400 برای وسایل نقلیه موتوری 698 فقره مجوز تمدید شده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی اقتصاد کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار نرخ تورم در ایران

آمار متوسط‌ درآمد سالانه‌ ‌يک ‌خانواده شهری در ایران

آمار شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)

نمای کلی آمار

بازه آماری

1399 تا 1400

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط