لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار نرخ ناخالص ثبت نام آموزش ابتدایی در ایران

آمار نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش ابتدایی در ایران که از سال 1971 تا 2015 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد جمعیت ثبت نام شده در آموزش ابتدایی طی سال‌های اخیر افزایش یافته است.

آخرین آمار را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ آمار نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش ابتدایی در ایران در بازه‌ی زمانی 1971 تا 2015 ثبت شده است نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر نرخ ناخالص ثبت نام کودکان در آموزش ابتدایی افزایش پیدا کرده است. در اولین سال ثبت این آمار نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش ابتدایی 71.7 درصد بوده است که این آمار در سال 2015 به 108.9 درصد رسیده است. 

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی آموزش و دانش کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار سهم دانش‌آموزان ابتدایی ثبت‌ نام شده در مدارس خصوصی

آمار تعداد دانش آموزان دختر پایه ابتدایی در ایران

برای خواندن مقاله 10 زن نابغه ایرانی کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1971 تا 2015

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط