لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار میزان فضای آزمایشگاه‌های مرکزی کشور

آمار میزان فضای آزمایشگاه‌های مرکزی کشور که در سالنامه آماری 1399 تا 1400 وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است نشان می‌دهد که استان فارس بیشترین مقدار فضا را در بین استان های ایران دارد.

آخرین آمار را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری آموزش و پرورش به دست آورده است؛ آمار میزان فضای آزمایشگاه‌های مرکزی کشور حاکی از آن است که استان فارس با 30 فضا برای آزمایشگاه های مرکزی کشور بیشترین مقدار فضا را در بین استان های ایران دارد.

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قم و همدان هیچ فضایی برا آزمایشگاه های مرکزی ندارند.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی آموزش و دانش کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار نرخ ناخالص ثبت نام آموزش ابتدایی در ایران

آمار تعداد کودکان ثبت نام شده در مقطع پیش‌دبستانی در ایران

نمای کلی آمار

بازه آماری

1399 تا 1400

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط