لوگوی سورمه ای آمارفکت

محبوب ترین شخصیت دوران مدرسه شما چه کسی بود؟

برای نزدیک به نیمی از پاسخگویان، «معلم» محبوب‌ترین شخصیت دوران مدرسه بوده است!

در این نظرسنجی ۸۲,۹۶۰ نفر شرکت کردند که سهم مخاطبان روبیکا ۸۱ درصد و سهم مخاطبان تلگرام ۱۹ درصد بوده است.
۴۷.۴ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی محبوب‌ترین شخصیت دوران مدرسه خود را معلم دانسته‌اند و فرّاش مدرسه طبق نظر ۲۲.۸ درصد از پاسخگویان، محبوب‌ترین شخصیت دوران مدرسه پس از معلم بوده است.
طبق نظر پاسخگویان، کمترین میزان محبوبیت در بین کادر مدرسه با سهم ۶.۸ درصدی، مربوط به ناظم مدرسه بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد جمعیت مهاجران ایرانی در انگلستان

آمار تعداد جمعیت ایرانی‌‌های مقیم کانادا (به تفکیک جنسیت)

آمار جمعیت ایرانیان متولد ایران در کانادا

آمار تعداد جمعیت ایرانیان در آلمان

نمای کلی نظرسنجی

سهم شرکت‌کننده روبیکا

81

سهم شرکت‌کننده تلگرام

19

تعداد شرکت‌کننده کل

82960

تاریخ برگزاری

24 اردیبهشت 1403

روش نظرسنجی

شبکه‌های اجتماعی

آخرین نظرسنجی ها