لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد شهرها و روستاهای صنایع دستی ثبت ملی شده در ایران

آمار تعداد شهرها و روستاهای صنایع دستی ثبت ملی شده در ایران که در بازه‌ی زمانی سال‌های 1396 تا 1400 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد بیشترین تعداد شهرها و روستاهای صنایع دستی در سال 1399 به ثبت ملی رسیده‌اند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دست آورده است؛ آمار تعداد شهرها و روستاهای صنایع دستی ثبت ملی شده در ایران از سال 1396 تا 1400 به ثبت رسیده است. در اولین سال ثبت شهرها و روستاهای صنایع دستی تعداد 4 شهر و روستا در کشور به ثبت ملی رسیده است. طبق آمار موجود بیشترین تعداد شهرها و روستاهای صنایع دستی ثبت ملی شده در کشور با تعداد 29 شهر و روستا در سال 1399 به ثبت رسیده است. در سال 1400 که آخرین سال ثبت این آمار است تعداد 15 شهر و روستای صنایع دستی در کشور ثبت ملی شده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی فرهنگ، هنر و گردشگری کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد موزه های افتتاح شده در ایران به تفکیک نوع موزه

آمار تعداد موزه‌های فعال در ایران به تفکیک نوع موزه

برای خواندن مقاله آمار گردشگری در ایران و جهان کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1396 تا 1400

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط