لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد موزه‌های فعال در ایران به تفکیک نوع موزه

آمار تعداد موزه های فعال در ایران به تفکیک نوع موزه که از سال 1395 تا 1400 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر بیشترین تعداد موزه‎‌های فعال در کشور از نوع غیر وابسته بوده‌اند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دست آورده است؛ تعداد موزه های فعال در ایران به تفکیک نوع موزه که از سال 1395 تا 1400 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد بیشترین نوع موزه‌های فعال در کشور تا سال 1398 موزه‌های وابسته به وزارت میراث فرهنگی با تعداد 262 موزه بوده است.

بر اساس آمار موجود در سال 1399موزه‌های غیر وابسته در کشور با تعداد 273 موزه بیشترین تعداد موزه‌های فعال کشور را تشکیل داده‌اند؛ این میزان در سال 1400 به 296 موزه رسیده است.

طبق این آمار در طی این بازه‌ی زمانی کمتین نوع موزه‌های فعال کشور موزه‌های مشارکتی بوده‌اند و در سال 1400 تعداد 38 موزه مشارکتی فعال در کشور وجود داشته است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی فرهنگ، هنر و گردشگری کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد موزه های افتتاح شده در ایران به تفکیک نوع موزه

آمار تعداد گردشگران ورودی به ایران

آمار نسبت گردشگران ورودی به خروجی در کشورهای جهان

برای خواندن مقاله آمار گردشگری در ایران و جهان کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1395 تا 1400

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط