لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار نرخ زایمان نوزادان مرده در ایران

آمار نرخ زایمان نوزادان مرده در ایران، نشان می‌دهد که در طی سال‌های 2000 تا 2019 نسبت زایمان نوزادان مرده به به کل زایمان‌های اتفاق افتاده بر حسب هر 1000 زایمان در ایران چقدر بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری WHO به دست آورده است؛ در بازه زمانی از سال 2000 تا 2019 نرخ زایمان نوزادان مرده از هر 1000 زایمان در ایران همواره در حال کاهش بوده و کاهش چمشگیری یافته است به طوری که به ازای هر 1000 نفر حدود 11.3 نوزاد در سال 2000 مرده به دنیا می‌آمدند که این آمار در سال 2019 به 6.75 نوزاد رسیده است. این آمار بیان می‌کند که با گذشت زمان از هر 1000 زایمان اتفاق افتاده تعداد کمتری از آنها زایمان نوزادان مرده بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار نرخ زایمان نوجوانان ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران

آمار مرگ‌ و میر نوزادان در ایران

برای خواندن مقاله پیش‌بینی جمعیت ایران کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2000 تا 2019

تاریخ بروزرسانی

منبع

WHO

آمارهای مرتبط