لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد طلاق بر اساس طول مدت ازدواج در استان خراسان رضوی (سال 1394)

آمار تعداد طلاق ثبت شده بر اساس طول مدت ازدواج در استان خراسان رضوی که در سال 1394 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد بیشترین طلاق‌های استان خراسان رضوی در سال‌های 9-5 ازدواج بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری مرکز آمار ایران به دست آورده است؛ آخرین آمار موجود از تعداد طلاق ثبت شده بر اساس طول مدت ازدواج در استان خراسان رضوی در سال 1394 به ثبت رسیده است. این آمار نشان می‌دهد بیشترین طلاق‌های استان خراسان رضوی در سال 9-5 ازدواج اتفاق افتاده که شامل تعداد 3,976 طلاق بوده است. آمارهای موجود نشان می‌دهد که 4 سال اول ازدواج در این آمار به صورت جداگانه محاسبه شده‌اند و در صورتیکه مجموع تعداد طلاق‌های ثبت شده در 4 سال اول ازدواج را در نظر بگیریم، می‌توان گفت که بیشترین تعداد طلاق‌های ثبت شده در استان خراسان رضوی طی 4 سال اول ازدواج اتفاق افتاده که شامل 8,530 طلاق بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ جمعیت شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد طلاق در استان تهران به تفکیک مناطق شهری و روستایی (سال ۱۳۹۴)

آمار نرخ طلاق در ایران

برای خواندن مقاله آمار طلاق در ایران | از هر ۱۰۰ ازدواج ۳۴ طلاق رخ می‌دهد کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1394

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط