لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار سهم افراد مسن بالای 60 سال که در مناطق روستایی و شهری ایران زندگی می‌کنند

آمار سهم افراد مسن بالای 60 سال که در مناطق روستایی و شهری ایران زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد که در سال 2015 میزان افراد مسن بالای 60 سال مناطق روستایی و شهری ایران در هر بازه سنی چند درصد بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری WHO به دست آورده است؛ در سال 2015 به طور کلی میزان افراد مسن دارای سن بالای 60 سال در مناطق روستایی ایران حدودا نصف میزان این افراد در مناطق شهری ایران بوده است. در مناطق روستایی ایران سهم افراد بازه سنی 80 سال بیشتر از بازه سنی 60 یا 70 سال بوده و در مقابل در مناطق شهری ایران سهم افراد بازه سنی 60 سال بیشتر از افراد بازه سنی 80 سال بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار درصد افراد مسن 75 تا 79 سال که در مناطق روستایی و شهری ایران زندگی می‌کنند

آمار درصد افراد مسن 70 تا 74 سال که در مناطق روستایی و شهری ایران زندگی می‌کنند

آمار درصد افراد مسن 60 تا 64 سال ایران که در مناطق روستایی و شهری زندگی می‌کنند

برای خواندن مقاله آمار امید به زندگی در ایران  کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2015

تاریخ بروزرسانی

منبع

WHO

آمارهای مرتبط