لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار نسبت سنی جمعیت در ایران (سال 2010 تا 2020)

آمار نسبت سنی جمعیت در ایران که از سال 2010 تا 2020 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد بیشترین میزان جمعیت در بین گروه‌های سنی به گروه سنی 64-15 سال تعلق دارد.

آخرین آمار را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری statista به دست آورده است؛ آمار نسبت سنی جمعیت در ایران از سال 2010 تا 2020 به ثبت رسیده است. در سال 2010، حدود 70.81 درصد جمعیت کشور را گروه سنی 64-15 سال، 24.4 درصد گروه سنی 14-0 سال و 5.15 درصد را گروه سنی بالای 65 سال تشکیل می‌دادند. آمارهای موجود نشان می‌دهد در سال 2020 حدود 68.69 درصد از جمعیت کشور را گروه سنی 64-15 سال، 24.74 درصد را گروه سنی  14-0 سال و 6.56 درصد را گروه سنی بالای 65 سال تشکیل می‌دادند.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار جمعیت به تفکیک رده سنی در ایران

آمار جمعیت کهنسالان در ایران از سال ۱۹۵۰ تا ۲۱۰۰

آمار جمعیت جوانان در ایران از سال ۱۹۵۰ تا ۲۱۰۰

برای خواندن مقاله آمار ایران در زمینه‌های مهم کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2010 تا 2020

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط