لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار دولت‌های محلی منتخب قوی در ایران

آمار دولت‌های محلی منتخب قوی در ایران، نشان می‌دهد که میزان انتخاب دولت‌های محلی توسط شهروندان که از نفوذ بازیگران محلی غیر منتخب به جز دادگاه‌ها عاری هستند در بازه زمانی بررسی شده چقدر بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ به طور کلی میزان دولت‌های محلی منتخب قوی در ایران در طی سال‌های 1907 تا 2021 تغییرات چندانی نداشته و به مقدار بسیار جزئی افزایش پیدا کرده به طوریکه از 0.07(کمترین میزان این آمار) در سال 1907 به 0.09(بیشترین میزان این آمار) در سال 2021 رسیده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی سیاست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار میزان رای گیری مستقیم مردمی در ایران

آمار میزان مشارکت در انتخابات مجلس ایران

آمار میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران

برای خواندن مقاله ایران چقدر آزادی دارد؟ کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1907 تا 2021

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط