لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار نسبت وابستگی سنی جمعیت در ایران

آمار نسبت وابستگی سنی جمعیت در ایران، نشان می‌دهد که نسبت وابستگی از تقسیم نمودن جمعیت سالمندان و کودکان بر جمعیت در سن کار بدست می‌آید و داده‌ها به شکل تعداد افراد تحت تکفل قرار گرفته تقسیم بر هر 100 نفر در سن کار نشان داده می‌شود.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ در طی سال‌های 1960 تا 2020 میزان نسبت وابستگی سنی جمعیت در ایران به طور کلی کاهش یافته و از 87.78 درصد در سال 1960 به 45.58 درصد در سال 2020 رسیده است. بیشترین میزان نسبت وابستگی سنی جمعیت در ایران مربوط به سال 1988 با 97.11 درصد و کمترین میزان مربوط به سال 2012 با حدود 40.98 درصد بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار جمعیت ایران

آمار جمعیت جوانان در ایران از سال 1950 تا 2100

برای خواندن مقاله پیش‌بینی جمعیت ایران کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1960 تا 2020

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط