لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد فضاهای ابتدایی آموزش و پرورش ایران به تفکیک نوع مدرسه (سال تحصیلی 1399-1400)

آمار تعداد فضاهای ابتدایی آموزش و پرورش ایران به تفکیک نوع مدرسه که از سالنامه 1399 تا 1400 وزارت آموزش و پرورش به دست آماده است نشان می دهد، استان سیستان و بلوچستان بیشترین میزان فضا برای مدارس روستایی را دارد.

آخرین آمار را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری آموزش و پرورش به دست آورده است؛ آمار تعداد فضاهای ابتدایی آموزش و پرورش ایران به تفکیک نوع مدرسه حاکی از آن است که در استان سیستان و بلوچستان 2992 فضا برای مدارس ابتدایی وجود دارد و 300 فضا برای مدارس ابتدایی شهری وجود دارد و برای مدارس سیار هم فضایی وجود ندارد.

طبق آمار تعداد فضاهای ابتدایی آموزش و پرورش ایران به تفکیک نوع مدرسه، بیشترین میزان فضای موجود برای مدارس شهری در استان تهران قرار دارد. در این استان 1587 فضا برای مدارس ابتدایی وجود دارد.

استان کهگیلویه و بویراحمد کمترین میزان فضای موجود برای مدارس شهری را دارد. در این استان 115 فضا برای مدارس ابتدایی شهری وجود دارد.

بیشترین میزان فضا برای مدارس ابتدایی سیار در استان کرمان قرار دارد. در این استان 252 فضا برای مدارس ابتدایی سیار قرار دارد.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی آموزش و دانش کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار نرخ ناخالص ثبت نام آموزش ابتدایی در ایران

آمار تعداد کودکان ثبت نام شده در مقطع پیش‌دبستانی در ایران

نمای کلی آمار

بازه آماری

1399 تا 1400

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط