لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار میزان آزادی انجمن‌ها در ایران

آمار میزان آزادی انجمن‌ها در ایران، بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی و امتیازدهی توسط شاخص تحول برتلزمن نشان می‌دهد که در ایران تا چه حد ساکنان و گروه‌ها می‌توانند بدون دخالت دولت با هم در ارتباط باشند و گردهم آیند. دامنه میزان آن از 1 تا 10(بیشترین آزادی) است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ میزان آزادی انجمن‌ها در ایران در طی سال‌های 2005 تا 2021 همواره در حال کاهش بوده به صورتی که در سال 2005 ایران در این زمینه 5 امتیاز کسب کرده اما در سال 2021 امتیاز آن به 2 رسیده است که بیانگر کاهش آزادی انجمن‌ها در کشور خواهد بود.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی سیاست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار امتیاز آزادی‌های مدنی در ایران

آمار شاخص آزادی مطبوعات در ایران

برای خواندن مقاله ایران چقدر آزادی دارد؟ کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2005 تا 2021

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط