لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار نهادهای سیاسی برابری طلب در ایران

آمار نهادهای سیاسی برابری طلب در ایران، نشان می‌دهد که براساس ارزیابی‌های کارشناسی و شاخص V-Dem ایران در حدود یک قرن گذشته تا چه میزان دارای نهاد‌های سیاسی بوده است که از حقوق، دسترسی به قدرت و توزیع منابع برابر در کشور حمایت کنند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ در شاخص نهادهای سیاسی برابری طلب امتیاز‌ها از 0 تا 1 برحسب میزان برابری طلبی متغیر است. امتیاز ایران در سال 1900 در این شاخص 0.06 بوده که بسیار ناچیز محسوب می‌شود اما با گذشت زمان میزان امتیاز متعلق به ایران افزایش یافته به طوری که در بازه زمانی سال‌های 1997 تا 2003 به امتیاز 0.63 که نیمی از امتیاز کامل محسوب می‌شود رسیده است و در سال 2021(آخرین سال ثبت شده در این آمار) دارای 0.55 امتیاز در این شاخص بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی سیاست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار امتیاز شفافیت دولت در ایران

آمار توزیع دموکراسی انتخاباتی برحسب جمعیت در ایران

برای خواندن مقاله آزادی و اثرات آن را بشناسید کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1900 تا 2021

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط