لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار میزان مرگ و میر ناشی از سرویس بهداشتی نا ایمن در ایران

آمار میزان مرگ و میر ناشی از سرویس بهداشتی نا ایمن در ایران، نشان می‌دهد که درصد مرگ و میرهای ناشی از سرویس بهداشتی ناایمن در ایران نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ در طی سال‌های 1990 تا 2019 امکانات بهداشتی در ایران بهبود یافته و میزان مرگ و میر ناشی از سرویس بهداشتی نا ایمن از حدود 4.5 درصد در سال 1990 به حدود 0.23 درصد در سال 2019 رسیده که بیانگر این است در سال‌های اخیر درصد افراد کمتری جان خود را بر اثر استفاده از سرویس بهداشتی ناایمن از دست داده‌اند.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی بهداشت و درمان کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار جمعیتی که به خدمات بهداشتی بهبودیافته دسترسی ندارند

آمار سهم جمعیت شهری دارای حداقل خدمات بهداشتی در ایران

برای خواندن مقاله دو قرن درگیری با طاعون و نصف شدن جمعیت کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1990 تا 2019

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط