لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار سهم اشتغال در بخش‌های مختلف به تفکیک جنسیت در سال 1401

آمار سهم اشتغال در بخش‌های مختلف به تفکیک جنسیت در سال 1401 نشان می‌دهد، بخش خدمات بیشترین سهم از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به دست آورده است؛ آمار سهم اشتغال در بخش‌های مختلف به تفکیک جنسیت حاکی از آن است که 59.6 درصد شاغلان در بخش خدمات را زنان، و 50.1 درصد را مردان تشکیل داده‌اند.

بخش صنعت دومین بخشی که بیشترین سهم از اشتغال را داشته است که 34.9 درصد از مردان و 26.6 درصد از زنان در این بخش اشتغال داشته‌اند.

در رتبه سوم بیشترین سهم از اشتغال بخش کشاورزی قرار دارد که زنان 15درصد و مردان 14 درصد از شاغلان این بخش را تشکیل داده‌اند.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی اقتصاد کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوی در استان آذربایجان شرقی به تفکیک ارگان

آمار تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در استان آذربایجان غربی به تفکیک ارگان

آمار تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک حالت

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط