لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد خانوارهای مددجوی کمیته امداد امام خمینی به تفکیک نوع در استان خراسان رضوی

آمار تعداد خانوارهای مددجوی کمیته امداد امام خمینی در استان خراسان رضوی به تفکیک نوع که در سالنامه آماری 1401 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد بیشترین تعداد خانوارهای تحت پوشش این نهاد در استان خراسان رضوی از نوع معیشت بگیر بوده‌اند.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری کمیته امداد امام خمینی به دست آورده است؛ آمار تعداد خانوارهای مددجوی کمیته امداد امام خمینی در استان خراسان رضوی به تفکیک نوع نشان می‌دهد در سال 1401 تعداد 185,491 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در استان خراسان رضوی از نوع معیشت بگیر بوده‌اند و تعداد 18,960 خانوار تحت پوشش این نهاد را در این استان، خانوارهای غیر معیشت بگیر تشکیل داده‌اند.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار سهم خانوارهای ایرانی دارای سرپرست زن

آمار تعداد خانوارهای مددجوی کمیته امداد امام خمینی (به تفکیک استان)

آمار تعداد خانوارهای مددجوی کمیته امداد امام خمینی (به تفکیک مذهب)

برای خواندن مقاله اشتغال‌زایی و چالش‌های آن کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1401

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط