لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار رتبه‌بندی حقوق سیاسی در ایران

آمار رتبه‌بندی حقوق سیاسی در ایران، نشان می‌دهد که براساس ارزیابی‌های انجام شده میزان انتخابات آزاد و منصفانه، کثرت‌گرایی سیاسی و مشارکت، و یک دولت کارآمد در ایران چقدر بوده و ایران در این ارزیابی دارای چه رتبه‌ای بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ بر حسب اینکه رتبه‌های پایین‌تر نشان‌دهنده حقوق سیاسی بیشتر هستند در طی سال‌های 1972 تا 2021 حقوق سیاسی در ایران کاهش یافته است. در سال‌های ابتدایی میزان حقوق سیاسی در ایران بیشتر از سال‌های اخیر بوده به طوریکه در سال 1972 ایران در این ارزیابی دارای رتبه پنجم بوده و در سال 2021 در رتبه هفتم قرار گرفته است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی سیاست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار امتیاز آزادانه و عادلانه بودن انتخابات در ایران

آمار میزان شاخص حقوق بشر در ایران

برای خواندن مقاله آزادی و اثرات آن را بشناسید کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1972 تا 2021

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط