لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار مصرف انرژی اولیه از سوخت‌های فسیلی، انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

آمار مصرف انرژی اولیه از سوخت‌های فسیلی، انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، نشان می‌دهد که در بازه زمانی این آمار میزان مصرف انرژی اولیه از هر کدام از انرژی‌های موجود در ایران چند درصد بوده و چه تغییراتی در روند آن در طی این سال‌ها رخ داده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ در طی سال‌های 1965 تا 2021 میزان مصرف انرژی اولیه از سوخت‌های فسیلی، انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران مقدار‌های متفاوتی داشته که به ترتیب در بیشترین میزان مصرف سوخت‌های فسیلی رتبه اول، انرژی‌های تجدیدپذیر رتبه دوم و انرژی هسته‌ای رتبه سوم را داشته‌اند و در سال 2021 میزان آنها به ترتیب 98.45 درصد، 1.29 درصد و 0.26 درصد بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی  محیط زیست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار میزان تولید برق از سوخت‌های فسیلی، انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیر در ایران

آمار میزان تولید سوخت‌های فسیلی در ایران

آمار سرانه مصرف انرژی تجدیدپذیر در ایران

برای خواندن مقاله مزایای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1965 تا 2021

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط