لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار عملکرد مسافربری بنادر از سال 1400 تا 1402

آمار عملکرد مسافربری بنادر از سال 1400 تا 1402 که در سالنامه سازمان بنادر و دریانوردی سال 1402 منتشر شده است نشان می‌دهد، بیشترین میزان ورودی و خروجی بنادر ایران در سال 1401 بوده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری سازمان بنادر و دریانوردی به دست آورده است؛ آمار عملکرد مسافربری بنادر از سال 1400 تا 1402 نشان می‌دهد بیشترین تعداد ورودی و خروجی مسافر از بنادر کشور در این بازه آماری طی سال 1401 به ثبت رسیده است و بنادر کشور تعداد 1,657,757 نفر خروجی مسافر و تعداد 1,610,678 نفر ورودی مسافر داشته است.

در سال 1402 تعداد 1,448,895 مسافر از طریق بنادر کشور وارد و تعداد 1,489,263 مسافر نیز خارج شده‌اند.

کمترین میزان ورودی و خروجی مسافر از طریق بنادر کشور در بازه‌ی آماری مربوط به سال 1400 بوده که تعداد 1,194,034 مسافر وارد و تعداد 1,225,737 مسافر از طریق بنادر کشوری طی این سال خارج شده‌اند.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی حمل‌و‌نقل و تدارکات کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد مسافران جابجا شده با قطار در ایران

آمار تن-کیلومتر باربری از طریق حمل و نقل هوایی در ایران

نمای کلی آمار

بازه آماری

1400 تا 1402

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط