لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار عملکرد تخلیه بار در بنادر کشور (سال 1400 تا 1402)

آمار عملکرد تخلیه بار در بنادر کشور (سال 1400 تا 1402) که در سالنامه سازمان بنادر و دریانوردی سال 1402 منتشر شده است نشان می‌دهد، در سه سال 1400 و 1401 و 1402 کالای فله خشک بیشترین میزان تخلیه را داشته است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت آماری سازمان بنادر و دریانوردی به دست آورده است؛ آمار عملکرد تخلیه بار در بنادر کشور که از سال 1400 تا 1402 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد بیشتر اقلام کالایی در سال 1401 میزان تخلیه بیشتری را داشته‌اند.

در سال 1400 از کالای فله خشک 27,537,962 تن تخلیه شده است و همین کالا در سال 1402 به میزان 23,773,777 تن رسیده است که از سال 1400 کمتر شده است.

فرآورده های نفتی: در سال 1400 از این کالا به میزان 21,165,046 تن در بنادر کشور تخلیه شده است. همین کالا در سال 1401 به میزان 23,866,721 تن رسیده است و در سال 1402 این کالا به 23,470,048 تن رسیده است که نسبت به سال 1401 مقداری کاهش یافته است..

کالای کانتینری: در سال 1400 از این کالا 11,611,614 تن در بنادر تخلیه شده است، در سال 1401 از این کالا 13,834,616 تن تخلیه شده است و در سال 1402 از این کالا 14,352,527 تن تخلیه شده است. .

جنرال کارگو: در سال 1400 از این کالا 6 میلیون تن در بنادر ایران تخلیه شده است و در سال 1401 تقریبا 8 میلیون تن کالا از این کالا تخلیه شده است و در سال 1402.

فله مایع: در سال 1400 تقربیبا 2 میلیون تن از این کالا در بنادر ایران تخلیه شده است و در سال 1401 این کالا کمتر از سال 1400 در بنادر تخلیه شده است.

جنرال کارگو: به کالاهایی اطلاق می‌شود که می‌توان آنها را به‌صورت تکه‌تکه حمل کرد. در این حالت، محموله می‌تواند در قالب پالت، بسته، بشکه یا جعبه حمل شود.

کالای فله خشک: بارهایی که از مزارع کشاورزی یا معادن به‌دست می‌آید، در این دسته قرار می‌گیرد. محل نگهداری فرآورده‌های خشک معمولا سیلو یا حباب است. بارهای فله خشک به چند دسته تقسیم می‌شود: مواد دانه ای مثل جو، گندم، سویا، ذرت.

کالای فله مایع:

یکی از مهمترین بارهای فله‌ای که نوع حمل آن اهمیت دارد، بار فله مایع است که به صورت خط لوله استخراج می‌شود و برای حمل به مخازن مخصوصی نیاز دارد. مواد شیمیایی و سوختی از جمله این بارها هستند که تامین ایمنی آن‌ها اهمیت زیادی دارد. و بارهای مایع نیز که خوراکی هستند به صورت بهداشتی حمل می‌شود تا از فاسد شدن آن جلوگیری شود.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی حمل‌و‌نقل و تدارکات کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد مسافران جابجا شده با قطار در ایران

آمار تن-کیلومتر باربری از طریق حمل و نقل هوایی در ایران

نمای کلی آمار

بازه آماری

1400 تا 1402

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط