لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد آثار منقول تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران

آمار تعداد آثار منقول تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران که در سالنامه آماری 1401 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد در بازه زمانی سال 1391 تا 1395 در مجموع تعداد 557 اثر منقول در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دست آورده است؛ آمار تعداد آثار منقول تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران حاکی از آن است که بیشترین تعداد آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور بدون در نظر گرفتن آثار منقول ثبت شده در بازه 1391 تا 1395، با تعداد 489 اثر مربوط به سال 1396 بوده است.

کمترین تعداد آثار ثبت ملی شده در این بازه آماری مربوط به سال 1401 با تعداد 160 اثر ثبت شده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی فرهنگ، هنر و گردشگری کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد موزه های افتتاح شده در ایران به تفکیک نوع موزه

آمار تعداد موزه‌های فعال در ایران به تفکیک نوع موزه

برای خواندن مقاله آمار گردشگری در ایران و جهان کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1391 تا 1401

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط