لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد میراث طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی (تا سال 1401)

آمار تعداد میراث طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی که در سالنامه آماری 1401 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ثبت رسیده است نشان می‌دهد از ابتدا تا سال 1390 تعداد 180میراث طبیعی به ثبت ملی رسیده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آخرین آماری که آمارفکت از وبسایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دست آورده است؛ آمار تعداد میراث طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی نشان‌دهنده میراث طبیعی است که از ابتدا تا سال 1401 به ثبت ملی رسیده است. طبق این آمار از سال 1391 تا 1395 تعداد 203 میراث طبیعی در کشور به ثبت ملی رسیده است. بدون در نظر گرفته سال‌هایی که تعداد آثار طبیعی ثبت شده را به صورت تجمعی نشان می‌دهد، بیشترین تعداد آثار طبیعی ثبت ملی شده با تعداد 162 میراث طبیعی، مربوط به سال 1399 بوده است.

طبق آمار تعداد میراث طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی، کمترین میزان آثار به ثبت رسیده با تعداد 69 اثر طبیعی، مربوط به سال 1396 بوده است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌‌ی فرهنگ، هنر و گردشگری کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار تعداد موزه های افتتاح شده در ایران به تفکیک نوع موزه

آمار تعداد موزه‌های فعال در ایران به تفکیک نوع موزه

برای خواندن مقاله آمار گردشگری در ایران و جهان کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

ابتدا تا 1401

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط